Zarządzenie w sprawie zakazu odwiedziń mieszkańców DPS

W związku z Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 11 marca 2020 r
w sprawie wprowadzenia zakazu odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czublnie
w związku z przeciwdziałaniem 1 zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
wprowadzony zostaje zakaz odwiedzin Mieszkańców na okres 21 dni do dnia 31 marca 2020 r.

 

[wpdm_package id=’5031′]