Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

W związku z przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie akcją szczepień, która wpływa na bezpieczeństwo pracowników w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz spadkiem ilości zachorowań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzam Procedurę odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w okresie trwającej pandemii COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem placówki.

Link do zarządzenia: