XXVII Letnia Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych w Nowym Miszewie

W dniu 18.06.2019 nasi podopieczni udali się do Nowego Miszewa  na XXVII Letnią Olimpiadę Sportową Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w kaplicy Domu, w intencji niepełnosprawnych sportowców oraz ich opiekunów. W czasie Mszy minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego paraolimpijczyka Sebastiana Jędrzejewskiego, sportowca który był mieszkańcem domu „Nad Jarem”, a podczas tegorocznej olimpiady w Abu Dhabi zdobył trzy złote medale. Dokonania jego zostały wyeksponowane na specjalnej tablicy przed budynkiem DPS podczas Spotkania. Oprócz nas w spotkaniu    w Nowym Miszewie wzięły udział reprezentacje z 30 ośrodków. Zespoły sportowe przed rozgrywkami przedefilowały przed główną trybuną. Zgodnie z olimpijską tradycją został zapalony znicz, zaśpiewano hymn oraz złożono olimpijską przysięgę. Nasi podopieczni brali udział w następujących konkurencjach: rzut piłką do kosza, rzut lotką do tarczy, rzut piłką do tyłu, przeciąganiu liny, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca.  W tym roku zdobyliśmy dwa medale jeden brązowy w rzucie piłką  do kosza – Tomasz Susłow oraz złoty w skoku w dal z miejsca – Andrzej Babik. Oprócz tych konkurencji nasi mieszkańcy uczestniczący w imprezie mogli brać udział w szeregu innych konkursach które nagradzane były słodyczami.                      Na zakończenie spotkania każda drużyna otrzymała prezenty , puchary oraz okolicznościowe dyplomy oraz ponownie przemaszerowała przed trybuną