XIII Powiatowa Wigilia integracyjna Błonie 2018

18 grudnia 2018 r w godzinach popołudniowych, grupa sześciu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Czubinie wybrała się do Centrum Kultury w Błoniu, które tego dnia wypełnione było ludźmi, radością, ciepłem i serdecznością a to wszystko za sprawą zorganizowanej tam XIII Powiatowej Integracyjnej Wigilii. Organizatorami spotkania byli: Centrum Kultury w Błoniu, Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Kardynała Józefa Glempa w Bramkach oraz Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas”. Gospodarzem spotkania był
P. Zenon Reszka Burmistrz Błonia, a honorowym patronem P. Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych, księży, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i pomocowych. Licznie przybyli mieszkańcy Błonia, osoby niepełnosprawne wraz z rodzinami i opiekunami. XIII Powiatową Wigilię Integracyjną Błonie 2018 rozpoczął koncert polskich kolęd, jak co roku, nie zabrakło występów artystycznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach.

Świąteczne życzenia dla wszystkich uczestników spotkania przekazali Honorowy Patron P. Jan Żychliński – Starosta Warszawski Zachodni, gospodarz – P. Zenon Reszka – Burmistrz Błonia oraz organizatorzy –
P. Dariusz Sitarski – dyrektor Centrum Kultury w Błoniu, P. Seweryn Chruściński – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bramkach. P. Beata Godzina – Prezes Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” na ręce przedstawicieli władz samorządowych powiatowych i gminnych przekazała słowa podziękowania
za całoroczną współpracę i wpieranie działań stowarzyszenia. Dopełnieniem podziękowań i życzeń były świąteczne stroiki oraz upominek muzyczny przygotowany przez osoby niepełnosprawne.
Punktem kulminacyjnym XIII Powiatowej Wigilii Integracyjnej było dzielenie się opłatkiem. Takiej nadziei, radości, ciepła i wzajemnej życzliwości, która towarzyszyła wszystkim zebranym podczas XIII Powiatowej Wigilii Integracyjnej życzylibyśmy nie tylko przy okazji świątecznych spotkań, ale każdego dnia, przez cały następny rok.