Wyjazd do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej na Koncert „Zimowe pejzaże”