Wyjazd do Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej na Koncert „Zimowe pejzaże”

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie w dniu 10 stycznia 2018 r. zorganizował dla sześciu Mieszkańców wyjazd na koncert aranżowany przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Jezuicka 4 w ramach cyklu „Poranki muzyczne”. Nasi Mieszkańcy biorą cyklicznie udział w wybranych zajęciach edukacyjnych/muzycznych – koncertach od dnia 26 października 2017 r.

„Zagraj ze mną na klarnecie – grupa instrumentów dętych drewnianych” 26.10.2017 r.
„Muzyka z naszego podwórka” – 08.11.2017 r.
„Zagraj ze mną na harfie” – 23.11.2017 r.
„Zagraj ze mną na akordeonie” – 07.12.2017 r.
„Mikołaju, Mikołaju …kolędujemy razem” – 19.12.2017 r.
„Zimowe Pejzaże” – 10.01.2018 r.
„Zagraj ze mną na altówce – grupa instrumentów smyczkowych” – 08.02.2018 r.
„Romantyczny bal” – 22.02.2018 r.
„Muzyka ….nie tak dawna” – 08.03.2018 r.
„Zagraj ze mną na gitarze” – 05.04.2018 r.
„Zaczarowany świat opery” – 26.04.2018 r.
„Majówkowe melodie” – 10.05.2018 r.
„Melodie na dzień dziecka” – 28.05.2018 r.
„Muzyczny wehikuł czasu” – 07.06.2018 r.

Tematyką przewodnią koncertu w dniu 10 stycznia 2018 r. były „Zimowe Pejzaże”. Podczas występu mieliśmy okazję usłyszeć utwory inspirowane zimą, a także obejrzeć krajobrazy zimowe najznakomitszych malarzy. Zespół zagrał 9 utworów w niecodziennych aranżacjach. Fortepian, perkusja, kontrabas, puzon, trąbka i klarnet razem brzmiały niezwykle. Sala koncertowa zamieniła się w arenę zaczarowanego świata.
Słuchaliśmy w skupieniu, koncert bardzo się Nam podobał, co zostało uwieńczone gromkimi brawami.