Wyjazd do Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej

Wyjazd do Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej
„MATECZNIK MAZOWSZE” na Koncert z okazji Święta Zakochanych
UCZTA DLA ZMYSŁÓW
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie informuje, że w dniu 11.02.2018 r. zorganizował dla sześciu Mieszkańców wyjazd na Koncert do Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej „Matecznik Mazowsze”.

Głównym elementem kompleksu jest piękna sala widowiskowa. To tutaj tak naprawdę łączą się nowoczesna wizja (jeden z najnowocześniejszych, najatrakcyjniejszych obiektów), rozumienie tradycji narodowych
i osiągnięć artystycznych.Mazowsze należy do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Koncert został przygotowany z okazji Święta Zakochanych i stanowi stały punkt programu artystycznego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego. W tym roku Nas tam nie zabrakło. Dla Mieszkańców to było wzruszające i wspaniałe doświadczenie. Należy podkreślić, iż każdy z nas chciałby mieć możliwość uczestniczenia w tak pięknym spektaklu śpiewu i tańca na najwyższym poziomie.
Największe przeboje z repertuaru „Mazowsza” rozbrzmiewały w naszych uszach jeszcze długo, długo po wyjściu z Sali widowiskowej. Bardzo ważnym punktem programu były muzyczne niespodzianki w wykonaniu Pani Grażyny Brodzińskiej oraz Pana Marcina Jajkiewicza.
Serdecznie dziękujemy PanuJackowi Bonieckiemu – Dyrektorowi Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
i Tańca „MAZOWSZE” za możliwość uczestnictwa w tej muzycznej uczcie oraz specjalne i serdeczne podziękowania ślemy dla Pani Katarzyny Grabowskiej – Kierownika Działu Organizacji Widowni.