WARSZTATY KULINARNE W MIEJSCU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – MAL Kłobucka