Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku. Jego celem jest podnoszenie świadomości społecznej
i propagowanie wiedzy na temat autyzmu.
DOM Pomocy Społecznej w Czubinie wspiera i aktywnie uczestniczy
w wydarzeniach organizowanych w ramach tychże obchodów. 4 kwietnia 2018r. sześciu Mieszkańców uczestniczyło w Niebieskim Pruszkowskim Spacerze dla Autyzmu. Corocznym marszu dzieci z autyzmem oraz Przyjaciół Przylądka ulicami Pruszkowa. Włączyliśmy się również aktywnie w Warszawskie Dni Świadomości Autyzmu i wspólnie z Miejscem Aktywności Lokalnej Kłobucka 14 zespół pracowników naszego DOMU przygotował autorskie warsztaty pn. „Doświadczać autyzmu”. Naszymi doświadczeniami
z pracy z osobami dotkniętymi AUTYZMEM będziemy mogli się podzielić podczas dwóch spotkań
5 i 7 kwietnia 2018r. Pierwszy warsztat zostanie zorganizowany w MAL Kłobucka 14, 5 kwietnia 2018r.
o godzinie 15.00, drugie spotkanie 7 kwietnia o godz. 11.30, w Warsztacie Warszawskim
przy ul. PL. Konstytucji 4.