Strona Główna

Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
  2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.).
  3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 734).
  5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
  6. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie nadanego Uchwałą Nr XVIII/181/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim w roku 2017

Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim 2018

Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim w roku 2019