Strona Główna

Witamy na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. 2017, poz. 882 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. 2018, poz. 995).
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2017, poz. 1769 z późn. zm.).
4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2018, poz. 734).
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2010 z dnia 22.03.2010 r. zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.
6. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie nadanej Uchwałą Nr XVIII/181/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 

Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim w roku 2017

Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim 2018

Zarządzenie Starosty Pruszkowskiego w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w powiecie pruszkowskim w roku 2019