Słoneczna Grecja

Międzynarodowy wyjazd krajoznawczo – integracyjny
W dniach 04 – 14.10.2018r odbył się międzynarodowy wyjazd krajoznawczo – integracyjny do miejscowości Lefkada w Grecji w którym brali udział: p. Klaudia Mieszkanka DPS w Czubinie i p. Michał Uczestnik WTZ
w Czubinie. Opiekunem grupy była p. Agnieszka Skomiał a koordynatorem wyjazdu p. Anna Wójcik – Mierzwiak. W czasie pobytu w Grecji odbyła sie integracyjna wycieczka do Lefkas – Nydrianu gdzie zwiedzali zabytkową cerkiew i spacerowali uliczkami miasta Episkopos, codziennie odbywały sie spacery nad morze, uczestnicy korzystali z kąpieli i podziwiali zachody słońca oraz piękno otaczającej przyrody i nadmorskie krajobrazy. W zajęciach muzyczno- teatralnych brali, udział przedstawiciele z różnych państw tj.: Ukraina, Rosja, Estonia, Polska i Grecja, których uwieńczeniem był występ w szkole muzycznej w Lefkadzie, p. Michał opowiedział zebranym legendę o smoku wawelskim za którą otrzymał gromkie brawa. Odbyły sie warsztaty rękodzielnicze polegające na wykonaniu instrumentów muzycznych z materiałów z recyklingu. Efektem zajęć muzyczno – teatralnych było poznanie kultury innych krajów, uwrażliwienie na muzykę poprzez rozwijanie umiejętności ruchowych i manualnych oraz umuzykalnienie i poznanie rytmów i tańców regionalnych przez świetną integracyjną zabawą.