POMOC RZECZOWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO