Ogłoszenia

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  /  Czubin 13  /  05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  – stanowisko ds. kadr
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Stanowisko ds. kadr   – Nabór
Klauzula informacyjna dla kandydata
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Ogłoszenie – stanowisko ds. kadr  02.2019

 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  Czubin 13   05 – 840 Brwinów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. administracyjnych  w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – stanowisko ds. administracyjnych

Stanowisko ds. administracyjnych – Druki oświadczeń

Stanowisko ds. administracyjnych – klauzula informacyjna dla kandydata

Stanowisko ds. administracyjnych- Nabór

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie       Czubin 13       05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. kadr
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Druki oświadczeń- Kadry

Klauzula informacyjna dla kandydata-Kadry

Nabór na stanowisko ds. kadr

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-Kadry