Rekrutacja

Nowe/aktualne ogłoszenia o pracę DPS Czubin publikuje na BIP.

http://bip.dpsczubin.com.pl/index.php?c=article&id=5

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko:

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo.

Sprostowanie do ogłoszenia o pracę:

W ogłoszeniu Kierownik Działu Administracyjno Gospodarczego modyfikacji ulega zapis zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo prawidłowe brzmienie: zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Biorąc powyższe pod uwagę zmianie ulega termin składania ofert z 20.07.2021 r. na 27.07.2021 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z adnotacją na kopercie: Nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz imię i nazwisko kandydata „Nr Ref. 4/2021

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

OGŁOSZENIE – nabór na stanowisko Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego — kopia

 • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie uważa się za dostarczony w terminie, jeżeli wpłynął na ww. adres w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 16:00.

 Stanowisko ds. administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

OGŁOSZENIE – nabór na stanowisko ds. administracyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Klauzuli informacyjnej dla osób ubiegających się o zatrudnienie z adnotacją na kopercie: Nabór na stanowisko ds. administracyjnych oraz imię i nazwisko kandydata „Nr Ref. 5/2021”

 • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów

Dokumenty (Formularz oraz Klauzula) uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 16:00.

Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudniu,

Klauzula Informacyjna Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z adnotacją na kopercie: Nabór na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego oraz imię i nazwisko kandydata „Nr Ref. 6/2021”

 • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13, 05-840 Brwinów

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie uważa się za dostarczony w terminie, jeżeli wpłynął na ww. adres w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 16:00.

 

stanowisko ds. finansowo-księgowych

w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu lub w niepełnym wymiarze czasu pracy ¾ etatu

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko ds. finansowo-księgowych oraz imię i nazwisko kandydata
„Nr Ref. 3/2021”

 • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13,
  05-840 Brwinów

Formularz uważa się za dostarczony w terminie, jeżeli wpłynął na ww. adres w terminie do dnia 10.05.2021 r.
do godz. 16:00.

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

Ogłoszenie stanowisko ds. finansowo-księgowych

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE o wynikach naboru – stanowisko ds. finansowo-księgowych


Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z adnotacją na kopercie: Nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz imię i nazwisko kandydata „Nr Ref. 2/2021”

  • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
  • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13,
   05-840 Brwinów

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie uważa się za dostarczony w terminie, jeżeli wpłynął na ww. adres w terminie do dnia 07.05.2021 r. do godz. 16:00.

OGŁOSZENIE – nabór na stanowisko Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

OGŁOSZENIE o wynikach naboru – stanowisko Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego


Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13  05 – 840 Brwinów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. administracyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Klauzuli informacyjnej dla osób ubiegających się o zatrudnienie z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko ds. administracyjnych  oraz imię i nazwisko kandydata „Nr Ref. 1/2021”

  • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
  • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13,
   05-840 Brwinów

Dokumenty (Formularz oraz Klauzula) uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 01.03.2021 r. do godz. 16:00.

Formularz

KLAUZULA_INFORMACYJNA

 Ogłoszenie – stanowisko_ds_administracyjnych

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. administracyjnych

OGŁOSZENIE o wynikach naboru – stanowisko ds. administracyjnych


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13      05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. administracyjnych
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie Formularza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Klauzuli informacyjnej dla osób ubiegających się o zatrudnienie z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko ds. administracyjnych  oraz imię i nazwisko kandydata „Nr Ref. 7/2019”

 • osobiście do siedziby Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
 • pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13,
  05-840 Brwinów
 • pocztą elektroniczną na adres sekretariat@dpsczubin.com.pl

Dokumenty (Formularz oraz Klauzula) uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 16:00

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnie,
Klauzula Informacyjna STANOWISKO ds. ADMINISTRACYJNYCH
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. administracyjnych
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – stanowisko ds. administracyjnych


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13  05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko
Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie
za pośrednictwem kuriera, poczty, poczty elektronicznej na adres
sekretariat@dpsczubin.com.pl  
w terminie do dnia 25.09.2019 r.

Adres składania dokumentów
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CZUBINIE
Sekretariat, pok. Nr 02
CZUBIN 13, 05-840 Brwinów
z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego oraz imię i nazwisko kandydata
 „Nr Ref. 6/2019”

Dokumenty do pobrania w formacie PDF

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Klauzula InformacyjnaKierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko – Kierownik działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13        05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
stanowisko ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów, przesłanie za pośrednictwem kuriera, poczty, poczty elektronicznej na adres sekretariat@dpsczubin.com.pl  w terminie                            do dnia 25.09.2019 r.
Adres składania dokumentów
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CZUBINIE
Sekretariat, pok. Nr 02
CZUBIN 13, 05-840 Brwinów
z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko ds. kadr oraz imię i nazwisko kandydata
„Nr Ref. 5/2019”

 Dokumenty do pobrania w formacie PDF

Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Klauzula Informacyjna – stanowisko ds. kadr

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze  – stanowisko ds.Kadr

OGŁOSZENIE – o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13  05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko
Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem kuriera, poczty w terminie do dnia 10.09.2019 r. na adres:
Adres składania dokumentów
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CZUBINIE
Sekretariat, pok. Nr 02
CZUBIN 13, 05-840 Brwinów
z adnotacją na kopercie:
Nabór na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego oraz imię
i nazwisko kandydata

 „Nr Ref. 4/2019”

Dokumenty do Pobrania w Formacie PDF:
Nabór na stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego
Formularz osoby ubiegającej się o zatrudnienie , Oświadczenie, Klauzula Informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Działu Opiekuńczo -rehabilitacyjnego

 


Ogłoszenie – Kierownik działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów, Czubin 13
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pielęgniarka / pielęgniarz
umowa w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa w niepełnym wymiarze czasu pracy
odpowiednio do potrzeb pracodawcy
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres sekretariat@dpsczubin.com.pl
w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 16:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefon
(22) 729 63 57; (22) 729 51 27 wew.222 w dni powszednie w godz. 8:00 – 16:00.

Pliki do pobrania w formacie PDF
Nabór na stanowisko – Pielęgniarka Pielęgniarz
Klauzula Informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku Pielęgniarka- Pielęgniarz


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów, Czubin 13
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko opiekun w pełnym wymiarze czasu pracy
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres sekreatariat@dpsczubin.com.pl  
w terminie do dnia 30.09.2019 r. do godz. 16:00.

Pliki do pobrania w formacie PDF
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO OPIEKUN
Nabór na stanowisko – opiekun w Domu Pomocy Społecznej


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  Czubin 13  05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. kadr
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów
lub przesłanie za pośrednictwem kuriera, poczty w terminie do dnia 10.09.2019 r. na adres:

Adres składania dokumentów
DOM POMOCY SPOLECZNEJ w CZUBINIE
Sekretariat, pok. Nr 02
CZUBIN 13, 05-840 Brwinów
z adnotacją na kopercie:  Nabór na stanowisko ds. kadr oraz imię i nazwisko kandydata
„Nr Ref. 3/2019”

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kadr
Formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  Oświadczenie dla Kandydata,
Klauzula Informacyjna

Ogłoszenie o Naborze na stanowisko ds. Kadr

Informacja o wyniku naboru – stanowisko ds. kadr


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  /  Czubin 13  /  05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  – stanowisko ds. kadr
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Stanowisko ds. kadr   – Nabór
Klauzula informacyjna dla kandydata
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Ogłoszenie – stanowisko ds. kadr  02.2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  Czubin 13   05 – 840 Brwinów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. administracyjnych  w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – stanowisko ds. administracyjnych

Stanowisko ds. administracyjnych – Druki oświadczeń

Stanowisko ds. administracyjnych – klauzula informacyjna dla kandydata

Stanowisko ds. administracyjnych- Nabór

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie       Czubin 13       05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. kadr
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Druki oświadczeń- Kadry

Klauzula informacyjna dla kandydata-Kadry

Nabór na stanowisko ds. kadr

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych-Kadry