Ogłoszenia Archiwalne

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie        Czubin 13             05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. kadr w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Druki oświadczeń stanowisko ds .KADR
Klauzula informacyjna dla kandydata KADR
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownik ds KADR
Stanowisko ds. kadr

 

 

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05 – 840 Brwinów
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska:

  1. Pielęgniarz / Pielęgniarka
  2. Opiekun 
  3. Psycholog
  4. Pokojowa                                                                                                                                                             KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE                                                                           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o stanowiska w DPS CZUBIN                                                                                                                                                                                              Stanowisko psycholog w Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                      Stanowisko – opiekun w Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                    Stanowisko – pielęgniarka pielęgniarz                                                                                                                                                 stanowisko – pokojowa

 

 

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05 – 840 Brwinów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  Podinspektor ds. finansowo – księgowych

Druki oświadczeń podinspektor ds. finansowo-księgowych

klauzula informacyjna dla kandydata na inspektora ds. finansowo-księgowych

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla inspektora ds. finansowo – księgowych

Podinspektor ds. finansowo – księgowych NABÓR

INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. finansowo – księgowych
w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 05-840 Brwinów, Czubin 13

OGŁOSZENIE podinspektor ds. finansowo – księgowych

 

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą pod adresem  05 – 840 Brwinów,  Czubin 13 zatrudni osobę na stanowisko psycholog w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w pełnym wymiarze czasu pracy – odpowiednio do potrzeb pracodawcy

Stanowisko psycholog – Nabór

 

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Czubin 13 05 – 840 Brwinów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  Podinspektor ds. kancelaryjnych

Druki oświadczeń podinspektor ds kancelaryjnych

Podinspektor ds. kancelaryjnych – NABÓR

Sprostowanie do ogłoszenia Podinspektor ds. kancelaryjnych

 

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Podinspektor ds. kancelaryjnych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 05-840 Brwinów, Czubin 13

OGŁOSZENIE o wynikach naboru -podinspektor ds. kancelaryjnych

 

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  Czubin 13      05 – 840 Brwinów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie   

Druki oświadczeń — Kierownik Działu

Kierownik Działu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego Nabór

 

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik działu opiekuńczo-rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie  05-840 Brwinów, Czubin 13

OGŁOSZENIE o wynikach naboru – Kierownik dzialu OT

 

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów,  Czubin 13

Zatrudni osoby na stanowisko opiekun w pełnym wymiarze czasu pracy                                                                stanowisko – opiekun w Domu Pomocy Społecznej