Nowy Bus dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej

Dyrektor DPS w Czubinie Pan Roman Wodzyński z Panią Honoratą Skowrońską – Główną Księgową DPS w Czubinie odebrali z rąk Starosty Powiatu Pruszkowskiego Pana Krzysztofa Rymuzy kluczyki do nowego auta.
21 stycznia 2019 r. Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pan Krzysztof Rymuza wraz z Panem Wojciechem Gawkowskim Wicestarostą Powiatu Pruszkowskiego oraz Panią Agnieszką Kuźmińską i Panem Grzegorzem Kamińskim członkami Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i Stanisławem Dymurą, Przewodniczący Rady Powiatu uroczyście przekazali kluczyki do nowego auta. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Czubinie otrzymali fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2018 dziewięcioosobowy samochód typu bus marki Opel Vivaro Kombi Edition 1,6 BiTurbo przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia ich na wózkach inwalidzkich. Zakup auta dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła 80 000 zł.