METAMORFOZA KRZESEŁ – INTEGRACYJNE WARSZTATY w Miejscu Aktywności MAL KŁOBUCKA