KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Pani NATALIA DROZDOWSKA 
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
KONTAKT 
Natalia Drozdowska 
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie 
Czubin 13 
05-840 Brwinów 
tel. 22 729-63-57 wew. 242, 22 100-37-83 
Adres e-mail koordynator@dpsczubin.com.pl