KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE Z DNIA 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Pani AGNIESZKA ZAPERTY  

KONTAKT

Agnieszka Zaperty

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Czubin 13

05-840 Brwinów

tel.  22 729 63 57 wew.242,  22 729 51 27 wew.242

Adres e-mail koordynator@dpsczubin.com.pl.