KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

Pani ALBINA NOWAK  

ZARZĄDZENIE NR 16/20 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

KONTAKT

Albina Nowak

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie

Czubin 13

05-840 Brwinów

tel.  22 729 63 57 wew.242,  22 729 51 27 wew.242

Adres e-mail koordynator@dpsczubin.com.pl.