Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13
05- 840 Brwinów
pow. Pruszkowski
Telefon
(0-22) 729 – 51 – 27 wew.222
Faks/ Tel.
(0-22) 729 – 63 – 57 wew.222
Poczta elektroniczna
e-mail: sekretariat@dpsczubin.com.pl

Roman Wodzyński
Dyrektor
(22) 729 63 57
(22) 729 51 27
Adres e-mail sekretariat@dpsczubin.com.pl

Honorata Skowrońska
Główny Księgowy
tel. 22 729 63 57 wew.239
tel. 22 729 51 27 wew.239
Adres e-mail: h.skowronska@dpsczubin.com.pl

KADRY  – Alicja Hanaczowska
tel. 22 729 63 57 wew.228
tel. 22 729 51 27 wew.228
Adres e-mail: a.hanaczowska@dpsczubin.com.pl

Anna Wójcik-Mierzwiak
Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego
tel. 22 729 63 57 wew.249
tel. 22 729 51 27 wew.249
Adres e-mail: a.mierzwiak@dpsczubin.com.pl

Dominika Ciastoch-Lecko
Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego
tel. 22 729 63 57 wew.251
tel. 22 729 51 27 wew.251
Adres e-mail: d.lecko@dpsczubin.com.pl

Albina Nowak
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego
tel. 22 729 63 57 wew.242
tel. 22 729 51 27 wew.242
Adres e-mail: a.nowak@dpsczubin.com.pl

Pracownicy Socjalni
tel. 22 729 63 57 wew.250
tel. 22 729 51 27 wew.250
Wanda Barwińska
Adres e-mail: w.barwinska@dpsczubin.com.pl
Anna Baranowska
Adres e-mail: a.baranowska@dpsczubin.com.pl
Eliza Biel
Adres e-mail: e.biel@dpsczubin.com.pl

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, z siedzibą w: Czubin 13, 05-840 Brwinów.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres – e-mail: iod@dpsczubin.com.pl lub na adres do korespondencji podany w punkcie 1.. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z ofertą usług Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. Administrator może też przetwarzać Pani/Pana dane w celach statystycznych.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. W związku z powyższym ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do wycofania zgody (w każdym czasie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.
7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania (np. w zakresie obsługi informatycznej, w tym hostingu strony internetowej).
8. Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
9. W stosunku do Pani/Pana danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą profilowane.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator narusza przepisy RODO.