Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Czubinie,
  z siedzibą w: Czubin 13, 05-840 Brwinów.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Macieja Twardowskiego, e-mail: iod@dpsczubin.com.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w związku z ofertą usług Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. Możemy też przetwarzać Twoje dane w celach statystycznych.
 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
 5. W związku z powyższym masz prawo do:
 6. żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. prawo do wycofania zgody (w każdym czasie). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 m-cy lub do momentu wycofania zgody.
 10. Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Administrator narusza przepisy RODO.