Historia

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie działa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18. 01. 1999 R dot. podziału Domu Pomocy Społecznej w Bramkach gm. Błonie i wydzielenia z niego dotychczasowego oddziału w Czubinie gm. Brwinów jako samodzielnej jednostki organizacyjnej i  budżetowej, funkcjonującej od stycznia 1999 r.

Pierwsze wzmianki o wsi Czubin sięgają XVI wieku wówczas wieś nazywała się Czubno. W późniejszym okresie nazwę wsi przekształcono na Czubin.

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” z 1886 roku informuje o miejscowości Czubin: „wieś i folwark w pow. Błońskim, gm. Helenów, par. Rokitno. Istniała tu fabryka cydru około roku 1829. Dobra Czubin składały się wówczas z folwarków Czubin, Kotowice, Milęcin i wsi o tych samych nazwach oraz Falęcina. Całość obejmowała 1596 mórg. Folwark Czubin obejmował 426 mórg, natomiast wieś Czubin miała 106 morgów i 19 osad.

W latach siedemdziesiątych XVIII w. Czubin był własnością wojewody brzesko-kujawskiego Antoniego Dąmbskiego, a później jego syna Stanisława. W 1783 roku Czubin stał się własnością Ksawerego Zboińskiego – kasztelana Raciąskiego.  Około 1784 r. dobra ziemskie Żelazowa Wola z przyległościami, tj. z Dzięglewem, Chodakówkiem i Budami Żelazowskimi oraz wieś Orły znalazły się w rękach sędziego sochaczewskiego, a jednocześnie szambelana królewskiego, Piotra Łuszczewskiego, herbu Korczak. Od niego to właśnie 7 V 1798 r. zakupili całość owych dóbr za sumę 16 666 talarów pruskich małżonkowie Kacper i Ludwika z Fengerów Skarbkowie.

Majątek był potężnie zadłużony od czasów władania nim jeszcze przez Paprockich, m.in. na rzecz kapituły łowickiej, obu klasztorów dominikańskich w Sochaczewie i kościoła brochowskiego. Oprócz spłaty prowizji od sumy kupna Żelazowej Woli, poważną przyczyną problemów finansowych Skarbków stał się też zwrot kredytu, który zaciągnięto z pruskiej kasy depozytowej na zakup dóbr Czubin pod Błoniem. Pozwy o zajęciu nieruchomości i liczne wizyty wierzycieli spowodowały w 1801 r. ucieczkę z kraju rotmistrza Kacpra Skarbka, a przez to pozostawienie żonie Ludwice całości spraw związanych z prowadzeniem majątku.

Kolejnymi właścicielami majątku była rodzina Pruszaków (od 1816 r. do 1853 r.), najpierw majora Antoniego, potem bratanka Konstantego, który mieszkając w Czubinie pełnił funkcję wójta gminy Chodaków. W II połowie XIX w. (1853 r.) majątek Czubin przeszedł w posiadanie Bereźnickich, którzy zbyli go w roku 1869 na rzecz Jana Kieżgajło Zawiszy, zamożnego ziemianina, potomka senatorskiego rodu z zamiłowania archeologa i etnografa, założyciela Muzeum Przemysłowo – Rolniczego. Kolejna właścicielka Czubina (od 1902 r.), Magdalena Radziwiłłowa, córka Jana Kieżgajło Zawiszy w 1929 r. przekazała dwór wraz z majątkiem Rzymskokatolickiemu Seminarium Metropolitarnemu z Warszawy. Majątek był źródłem zaopatrzenia w produkty rolne Seminarium. Do dworu przyjeżdżali wówczas klerycy na wypoczynek, podczas którego włączali się w prace gospodarcze.

Po II wojnie światowej majątek sukcesywnie nacjonalizowano. Ostatecznie, w 1961 r. całość przeszła na własność Skarbu Państwa.

W roku 1967 w Pałacyku zaczęto tworzyć Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn z upośledzeniem umysłowym. Dom był filią  Domu Pomocy Społecznej w Bramkach

 

Od 1990 do 1994 roku Rzymsko – Katolickie Seminarium Metropolitarne w Warszawie podejmowało starania o odzyskanie dworku wraz z kompleksem parkowym i zabudowaniami gospodarczymi. W związku z rozmowami toczącymi się pomiędzy Kurią Metropolitarną a odpowiednimi władzami samorządowymi w roku 1994 Dworek, jak i cały kompleks parkowy łącznie z częścią zabudowań gospodarczych i stawami, przez Jego Eminencję Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa został notarialnie przekazany w wieczyste użytkowanie Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach

W związku z trudnościami z jakimi Dom borykał się od 1967 roku, podjęto kroki aby poprawić warunki bytowe mieszkańcom i zapewnić personelowi godziwe warunki pracy. Dyrekcja Domu Pomocy Społeczne w Bramkach podjęła starania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, aby wybudować nowy ośrodek.

W dniu 1 lipca 1997 roku uroczyście w obecności władz wojewódzkich, samorządowych i kościelnych wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu. Po roku czasu w listopadzie 1998 roku oddany został dla osób niepełnosprawnych do użytku nowy obiekt spełniający w pełni wymogi standaryzacyjne.

Dom położony jest w kompleksie dworsko-pałacowym otoczonym stawami liczącym łącznie 5,74 ha, oddalonym 15 km od Pruszkowa, 6 km od Brwinowa oraz 5 km od Błonia, na terenie kompleksu parkowego znajduję się dworek, który w II połowie XVIII wieku stanowił zespół zabudowań gospodarczych. Naturalną granicą parku z trzech stron stanowią stawy rybne oraz rzeczka Rokitnica, zasilająca je w wodę. Od strony północnej granicę parku stanowi wysadzana drzewami droga – aleja wiodąca ze wsi Czubin do wsi Krosna.

 

W związku z podziałem administracyjnym kraju, w styczniu 1999 roku Dom Pomocy Społecznej w Czubinie stał się samodzielną jednostką budżetową powiatu pruszkowskiego.