HAWAJSKI KLIMAT w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w SADOWEJ