Dane Adresowe

Dane adresowe instytucji w sytuacjach:

  1. Naruszenia praw mieszkańców
  2. Naruszenia praw pacjenta
  3. Naruszenia Ochrony Praw Człowieka
  4. Zasad współżycia społecznego
  5. Sprawiedliwości Społecznej
  6. Nie przestrzegania wolności
  7. Nie realizowania zasady równego  traktowania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13
05 – 840 Brwinów
tel./ fax  22  729-63-57 wew.222
tel.       22 729-51-27  wew.222

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Pruszkowie
PCPR Pruszków
ul. Drzymały 30
05 – 800 Pruszków
tel. 22 738 15 01
pcpr@powiat.pruszkow.pl

 

Sąd Rejonowy w Pruszkowie
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków
tel. 22 509 15 00
boi@pruszkow.sr.gov.pl

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. 22 532 82 53
sekretariat@bpp.gov.pl
przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 15.00
INFOLINIA 800 190 590

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  w Warszawie
Aleje Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
tel. 22 551 77 00
wnioski do rzecznika składane sa za pomocą formularza elektronicznego
https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz=1

 

Biuro Rzecznika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania
Al. Ujazdowskie 1/3
00 – 583 Warszawa
Sekretariat
tel. 22 694 75 78
fax. 22 694 73 93
e-mail: adam.lipinski@kprm.gov.pl