Centralny Rejestr Umów

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie prezentuje umowy zawarte przez naszą jednostkę w 2018 roku

rejestr umów 2018

Rejestr Umów 2019