Jesteś tutaj:

Plan Dostępności 2021-2025

W związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa DPS w Czubinie publikuje plan Dostepności

Art. 14 ust. 5

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, publikuje na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej, dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności oraz treść planu działania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

  1. Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
    2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6;

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie

W związku z przeprowadzoną w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie akcją szczepień, która wpływa na bezpieczeństwo pracowników w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz spadkiem ilości zachorowań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzam Procedurę odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w okresie trwającej pandemii COVID-19 oraz zasady dotyczące aktywności Mieszkańców poza terenem placówki.

Link do zarządzenia:

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI 

Koordynator do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie Pani NATALIA DROZDOWSKA 
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
KONTAKT 
Natalia Drozdowska 
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie 
Czubin 13 
05-840 Brwinów 
tel. 22 729-63-57 wew. 242, 22 100-37-83 
Adres e-mail koordynator@dpsczubin.com.pl

Zarządzenie Nr 5/2020

W dniu 16.03.2020 dezyzją Dyrektora wprowadzono zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie dostępne pod linkiem [wpdm_package id=’5039′]

Zarządzenie w sprawie zakazu odwiedziń mieszkańców DPS

W związku z Zarządzeniem Nr 3/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czubinie z dnia 11 marca 2020 r
w sprawie wprowadzenia zakazu odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Czublnie
w związku z przeciwdziałaniem 1 zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
wprowadzony zostaje zakaz odwiedzin Mieszkańców na okres 21 dni do dnia 31 marca 2020 r.

 

[wpdm_package id=’5031′]

BAL WALENTYNKOWY

W tym roku obchody święta zakochanych nieco przyśpieszyliśmy – 12 lutego 2020 roku Zespół Terapeutyczny zorganizował BAL WALENTYNKOWY. Tego dnia, od samego rana, wspólnie wieszaliśmy miłosne dekoracje. Mieszkańcy wręczali sobie, uprzednio przygotowane podczas zajęć kartki, karteczki walentynkowe. Wyposażeni
w miłosne, radosne serca rozpoczęliśmy zabawę walentynkową, miłością dzieliliśmy się na różne sposoby – przytulaliśmy się, tańczyliśmy, śpiewaliśmy miłosne piosenki, nie zabrakło również licznych konkursów walentynkowych.  W tym roku dodatkową niespodziankę sprawili NASI ARTYŚCI – którzy zaprezentowali się
w programie artystycznym pt. ….. . Kreacja artystyczna została nagrodzona brawami.

BAL KARNAWAŁOWY

22 stycznia 2020 roku, w znakomitych nastrojach i w przepięknych strojach spotkaliśmy się wspólnie żeby tanecznym krokiem zaakcentować czas karnawału. Niespodzianek tego dnia nie zabrakło – najpier przedstawienie artystyczne – Marysia, Zygmunt w roli głównej ….. babci i dziadka …. wszystko okraszone piękną oprawą muzyczną i wspaniałą narracją. Kolejny punkt programu – NAGRODY DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE dla najbardziej wszechstronny, zaangażowanych i wyróżniających się Mieszkańców Domu  w roku 2019 – nagrody wręczył Pan Roman Wodzyński Dyrektor DPS, kolejnym ważnym akcentem imprezy było wspólne odśpiewanie gromkiego STO LAT – dla jubilatów obchodzacych swoje święto w miesiacu styczniu. Jak zawsze, nie zabrakło życzeń wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze a Dyrektor Domu każdemu jubilatowi wręczył skromny słodki upominek. Potem była już zabawa na całego, śpiewom i tańcom końca nie było,  Mieszkańcy chętnie brali udział w licznych konkursach przygotowanych i poprowadzonych przez Zespół Terapeutyczny. 

TRZECIE ODWIEDZINY CHÓRU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

18 stycznia 2020 roku po raz trzeci do naszego Domu zawitali wybitni goście – CHÓR UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Swoim koncertem, obecnością i przekazem artystycznym wniósł wiele ciepła, uśmiechu
i radości. Podczas występu przepięknie zabrzmiały najstarsze i najpiękniejsze kolędy polskie oraz ukraińskie,
ku naszej uciesze ponownie wysłuchaliśmy pięknego „SZCZEDRYKA” – życzeń dobrobytu i radości dla naszych Mieszkańców oraz Personelu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim CHÓRZYSTOM oraz Pani Irinie Bogdanovich, utalentowanej Dyrygentce
i Kierownikowi Artystycznemu za niesamowite przeżycia muzyczne oraz poświęcony nam czas, liczymy, że za rok spotkamy się ponownie żeby wspólnie kolędować.

Do góry