BAL KARNAWAŁOWY

22 stycznia 2020 roku, w znakomitych nastrojach i w przepięknych strojach spotkaliśmy się wspólnie żeby tanecznym krokiem zaakcentować czas karnawału. Niespodzianek tego dnia nie zabrakło – najpier przedstawienie artystyczne – Marysia, Zygmunt w roli głównej ….. babci i dziadka …. wszystko okraszone piękną oprawą muzyczną i wspaniałą narracją. Kolejny punkt programu – NAGRODY DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE dla najbardziej wszechstronny, zaangażowanych i wyróżniających się Mieszkańców Domu  w roku 2019 – nagrody wręczył Pan Roman Wodzyński Dyrektor DPS, kolejnym ważnym akcentem imprezy było wspólne odśpiewanie gromkiego STO LAT – dla jubilatów obchodzacych swoje święto w miesiacu styczniu. Jak zawsze, nie zabrakło życzeń wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze a Dyrektor Domu każdemu jubilatowi wręczył skromny słodki upominek. Potem była już zabawa na całego, śpiewom i tańcom końca nie było,  Mieszkańcy chętnie brali udział w licznych konkursach przygotowanych i poprowadzonych przez Zespół Terapeutyczny.